• Welkomstaanbieding voor iedereen
 • Tot 30% korting
 • Gratis bonuspillen
Ondersteuning Ondersteuning
Werkuren 09:00 - 17:00 Nederlandse telefoon: Internationale telefoon:

Privacybeleid

Fijn dat u de moeite neemt om wellicht de belangrijkste pagina van onze website te bestuderen. Bij apotheekwinkel24.com nemen we uw privacy serieus. Wij zullen er principieel alles aan trachten te doen om uw data te beschermen tegen onbevoegden.

Mochten er na het doorlezen van het hierna volgende privacybeleid alsnog zaken zijn waarover u opmerkingen of vragen heeft, dan kunt u altijd terecht bij onze klantenservice. Let erop dat deze tekst is opgesteld onder voorbehoud van spel- en typefouten. Wij trachten alle nationale en internationale wetgeving rondom privacygevoelige informatie proberen na te streven waar mogelijk.

Introductie

Het is onvermijdelijk dat bij een webapotheek persoonsgegevens en privacygevoelige informatiestukken moeten worden verzameld. Uw klantgegevens worden echter zo goed mogelijk achter gesloten deuren bewaard, zonder dat derden hiermee aan de haal gaan.

Zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is essentieel voor apotheekwinkel24.com. Verder worden gegevens beveiligd verwerkt middels een SSL-versleutelde omgeving (inclusief data-encryptie). Dit is te herkennen aan de URL-balk, waarin HTTPS in plaats van HTTP vermeld staat. In sommige internetbrowsers wordt automatisch een sleuteltje bij het website icoon weergeven.

Daarbij zijn wij ons bewust van Europese privacywetgeving European General Protection Regulation (GDRP) en de regels betreffende persoonsgegevensverwerking m.b.t. de AVG. De hiertoe relevante regulering clausules worden door apotheekwinkel24.com nageleefd.

Wij beperken de verzameling van persoonsdata tot de informatieonderdelen welke nodig zijn voor het uitvoeren van onze bedrijfsdoelen. Onder deze doeleinden vallen het verzamelen van adresgegevens voor pakketverzending, geanonimiseerd afvangen van surfgedrag voor websiteverbetering en correspondentie via overige communicatiekanalen (zoals e-mail).

U behoud altijd het recht tot opvraging van uw eigen dataclausulen welke door ons in bewaring worden genomen. Deze mogen door gebruikers worden ingezien, verwijderd of gecorrigeerd. Hiervoor is een schriftelijke aanvraag vereist, iets wat gedaan kan worden via onze reguliere communicatiekanalen.

Apotheekwinkel24.com draagt voor een deel verantwoordelijkheid voor gegevensbescherming. De hiernavolgende paragraaf verduidelijkt welke dataverzameling wordt uitgevoerd en welke doelstelling deze verzamelactiviteit heeft. Vooraf aan het gebruik van deze website adviseren wij u deze informatie met aandacht door te lezen.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonlijke data wordt enkel verzameld wanneer u deze zelf op apotheekwinkel24.com ingevuld heeft. Door invulling gaat u akkoord met het gebruik van deze persoonsdata door ons bedrijf. Momenten waarop u persoonlijke data kunt invullen zijn gelimiteerd tot:

 • Inschrijving nieuwsbrieven
 • Orderplaatsing
 • Aanmaken van een account op apotheekwinkel24.com
 • Communicatie met klantenservice
 • Deelname aan interactieve functionaliteit op apotheekwinkel24.com

Via de hiervoor genoemde methoden worden door ons onder meer voor specifieke doeleinden waar relevant de hiernavolgende typen persoonsdata opgeslagen:

 • NAW-data (ingevulde naam en locatie)
 • Telefoonnummer(s)
 • Bezorgadres of afleverpunt
 • E-mailadres
 • Betalingsdata (zoals bankrekeningnummers)
 • Geslacht
 • Geboortedata
 • IP-adres(sen) en land van herkomst technische IP-data
 • Medische voorkeursproducten
 • Grondslag voor gegevensverwerking

De bovengenoemde datatypen worden niet zomaar verzameld. Door u opgegeven datapunten worden exclusief voor specifieke doeleinden gebruikt, tezijnde:

 • Toegangsverlening tot uw persoonlijk profiel op apotheekwinkel24.com;
 • Registratie en creatie van accountdata, aanbod van service en communicatie;
 • Ordening van bestellingsdata en controle van bestellingen die u bij ons hebt geplaatst;
 • Gedragsanalyse ter verbetering van websitenavigatie en websitegebruik;
 • Identiteitscontrole voor verkrijgen van specifieke onafhankelijke apothekersmedicijnen.

Al de hierboven genoemde informatie gebeurt op basis van vrije en specifieke toestemming, tenzij het in het kader van gegevensverwerking niet nodig is omdat het onder het uitvoeren van een overeenkomst valt, onder het nakomen van een van een wettelijke verplichting valt, of voor ons een legitiem zakelijk is voor ons, u of voor derden.

Elke reguliere medewerker heeft geen toegang tot de beveiligde omgeving waarin persoonsinformatie opgeslagen wordt. Medicijndata zal hierdoor veilig opgeborgen blijven en enkel voor de hierboven gespecificeerde doeleinden worden geraadpleegd in een confidentiële werkomgeving.

Waarom uw gegevens veilig zijn bij ons

Bescherming van persoonsdata tegenover onbevoegden is onze hoogste prioriteit. Hiermee willen we misbruik van uw gegevens en ongeautoriseerde toegang voorkomen. Ter voorkoming nemen wij zichtbare en onzichtbare maatregelen. Onder de zichtbare bescherming valt:

 • Accountdata kan enkel worden ingezien in een afgeschermd datasysteem door de webmaster en de rechtmatige eigenaren van gebruiksprofielen. Toegang kan enkel worden verleend met persoonlijk wachtwoord en gebruikersnaam;
 • Fysieke serverbescherming zodat systemen niet kunnen worden geroofd of kunnen worden beïnvloed van buitenaf;
 • Serverleveranciers en infrastructuurverantwoordelijken voldoen aan relevante ISO-normering, zoals ISO-27002;
 • Zoals eerder vermeld gebruiken we Secure Sockets Layer (SSL) encryptie, wat ingevulde datagegevens beschermd tegen onbevoegden op het internet.

Registratievereisten

Indien u gebruik wilt maken van onze dienstverlening dient u ouder te zijn dan 18 jaar. Jongeren en onbevoegden kunnen geen gebruik maken van deze webomgeving.

Opslagduur persoonsgegevens

Zolang uw persoonsaccount geactiveerd blijft, zullen de opgeslagen persoonlijke gegevens bij ons blijven bestaan. Periodiek verwijderen wij inactieve oude accounts, hier kunnen meerdere jaren overheen gaan. Uw persoonlijke gegevens zullen echter langer worden opgeslagen, mocht dit wettelijk verplicht blijken (zoals opslag voor zeven jaar voor Nederlandse betalingsgegevens).

Wat zijn uw rechten?

Als u dat wenst, kan een medewerker bij apotheekwinkel24.com een overzicht aanleveren van de persoonlijke gegevens van uzelf, welke bij ons bekend zijn. De meeste van deze gegevens kunnen altijd al worden ingezien via uw account. Als deze informatie niet klopt of wordt bewaard in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving, zullen we deze informatie corrigeren.

U kunt ook een beroep doen op het recht om vergeten te worden. In dergelijke gevallen wordt uw account en alle bijbehorende gegevens - voor zover wettelijk toegestaan - permanent verwijderd of geanonimiseerd.

Als u het niet eens bent met een bepaalde verwerking van uw gegevens - waaronder bijvoorbeeld de geautomatiseerde verwerking van uw persoonlijke gegevens ('profilering') voor marketingdoeleinden - kunt u hier op elk moment bezwaar tegen maken.

U hebt recht op dataportabiliteit. Dit betekent dat u het recht hebt om de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een bruikbare vorm te ontvangen. Apotheekwinkel24.com verzendt uw gegevens in XML-indeling.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via koppelingen met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen hoe deze derden uw persoonlijke gegevens verwerken. We raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u deze internetsites gebruikt.

Cookie gebruik en opslag

Op apotheekwinkel24.com wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit is een algemeen toegepaste digitale methode om gebruikservaringen te verbeteren en websites efficiënter te maken. U gaat akkoord met cookiegebruik wanneer u op deze website rondgesurft.

De doelstelling van cookie toepassing voor ons is als volgt. Dankzij het gebruik van cookies is het voor ons mogelijk om te zien welke websites het meest worden bezocht, welke producten de klanten het meest interessant vinden of onze winkel dermate gebruikersvriendelijk is dat onze gebruikers alles kunnen vinden waar ze naar zoeken. Cookies bevatten geen persoonsgebonden gevoelige info.

Contact met onze klantendienst

Via onze website is het mogelijk om vragen te stellen aan ons serviceteam. Hiervoor kunt u de reguliere communicatiekanalen gebruiken. Onze klantendienst medewerkers zullen u verschillende vragen stellen om uw specifieke vraag te kunnen beantwoorden. U beslist uiteindelijk zelf welke informatie u wel of niet verstrekt aan onze medewerkers. Alle gegevens die u ons opstuurt, worden bewaard zolang dit nodig is om u goed te kunnen beantwoorden of voor het verwerken van uw gegevens.

Aanpassing van deze verklaring

Het kan wettelijk mogelijk zijn dat we deze privacyverklaring moeten wijzigen. Daarom raden we het u aan dat u regelmatig terugkomt op deze pagina. Zo heeft u altijd inzichtelijk of er bepaalde veranderingen zijn gedaan.

We gebruiken cookies om je ervaring te verbeteren. Door deze site te blijven bezoeken, stem je in met het gebruik van onze cookies.

Ik snap het